Uncategorized

Adunarea Generala 2023

Bilanț anual și proiecte pentru activitatea viitoare

 

În data de 21 martie 2023 a avut loc Adunarea Generală a Reprezentanților As. CARP Sighetu Marmației. Am fost convocați casierii-încasatori din localitățile rurale și colaboratorii din cele patru zone urbane ale municipiului care, împreună cu întreg personalul angajat al CARP și cu membrii Consiliului Director și al Comisiei de Cenzori au analizat activitatea și rezultatele obținute în anul  2022 și au aprobat Darea de seamă a Consiliului Director prezentată de dl. președinte ec. Haidu Valentin.

D-na contabil șef – ec. Rusu Adela a prezentat Darea de seamă contabilă și bilanțul contabil pe anul 2022.

D-na ec. Bodea Maria, șefa Comisiei de Cenzori a prezentat Darea de seamă a Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă desfășurată în 2022 și Planul de muncă pentru anul 2023.

D-nul consilier Șofineți Ioan a prezentat Proiectul de Hotărâre a Adunării Generale CARP pe anul 2023.

Toate materialele prezentate au fost aprobate cu unanimitate de către delegații la Adunarea Generală.

Adunarea Generală a Reprezentanților a aprobat prin vot și descărcarea de gestiune a activității economico-financiare pe anul 2022 și propunerile înscrise în Proiectul de Hotărâre pentru anul 2023.

D-l. Președinte al Asociației, ec. Haidu Valentin, a mulțumit participanților pentru activitatea depusă și le-a urat noi succese în activitatea din 2023.

 

A consemnat

Prof. Lumei Florica,

consilier CARP