Inscriere noi membri

Cine poate deveni membru al asociației noastre?

  1. Pensionarii, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia aparțin;
  2. Beneficiarii de ajutoare sociale;
  3. Membrii de familie ai persoanelor de la lit. a. si b. respectiv:soț, soție, copii majori inapți de muncă aflați in întreținerea acestora;
  4. Salariații persoanelor juridice bugetare care au mai putin de 10 ani până la împlinirea vârstei standard de pensionare – care devin membri-simpatizanți;
  5. Salariații pe baza adeverinței de salarizare după împlinirea vârstei de 40 ani.

Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la adresa de email :

carpsighet@gmail.com

sau la nr. de telefon : 0262-311713