Istoric

Asociația ,, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ,, – C.A.R.P. – Sighetu Marmației, jud. Maramureș, are sediul pe strada 22 Decembrie nr. 10, tel. 0262.311.713.

Adresa de e-mail este carpsighet@gmail.com

Este înregistrată cu nr. 8/P.J/15.06.2006; CUI 18812361.

Face parte din anul 2006 din Federația Națională ,,Omenia” a Caselor de Ajutor Reciproc ale pensionarilor din România.

            Asociația noastră este persoană juridică de drept privat, are caracter civic și nepatrimonial, este neguvernamentală, autonomă, apolitică, neetnică, cu gestiune economico-financiară proprie. Nu este subordonată administrativ și are drept scop caritatea, întrajutorarea mutuală și asistența socială pentru membrii săi.

Operează pe aria geografică a Maramureșului Istoric, în municipiul Sighetu Marmației și în alte 41 de localități. CARP Sighetu Marmației are o activitate de peste o jumătate de secol. Anul 1960 marchează înființarea acesteia, prin decizia nr. 121/1960 a Sfatului Popular Raional Sighet; se aprobă funcționarea Casei pe lângă Oficiul de Prevederi Sociale, se alege Conducerea Executivă, primul Președinte și se aprobă statutul casei. Actuala formă de organizare și noul Statut au fost aprobate în conformitate cu prevederile O.G.R. nr. 26/2000. În anul 2005, prin legea nr. 246 s-a înființat ,, Asociația C.A.R.P.” Sighetu Marmației iar în anul 2006 asociația noastră a aderat la Federația Națională ,,Omenia” fiind înscrisă în Registrul Național de la Ministerul Justiției, iar în 26.07.2006 în Registrul B.N.R. având Autorizața nr. 8/15.06.2006 când i se eliberează și Codul de Identificare Fiscală.

            Conducerea asociației a fost asigurată de-a lungul anilor de persoane competente care împreună cu ceilalți membri ai Consiliul Director s-au străduit să asigure o bună coordonare și un management eficient al echipei de conducere:

  1. Zetea Ioan (1960 – 1974)
  2. Fîrtea Ioan (1974 – 1978)
  3. Pop Ionel (1978 – 1980)
  4. Miclean Ioan (1980 – 1989)
  5. Mironescu Emil (1989 – 2006)
  6. Știopei Vasile (2007)
  7. Bota Vasile (2007 – 2018)
  8. Mihali Dumitru (2018 – 2019)
  9. Haidu Valentin (2019 – in continuare)

Conducerea asociației este asigurată de un Consiliu Director format din 5 membri, (unul fiind președintele) iar activitatea de control financiar este operată de Comisia de Cenzor formată din 3 membri. Activitatea economico-financiară este asigurată de 6 salariați și 41 împuterniciți locali.

În prezent asociația numără 9.982 membri din care 4.533 în mediul urban și 5.449 în mediul rural.

Obiectivul principal al activităților este acordarea de împrumuturi bănești rambursabile, ajutoare bănești neramburabile, ajutoare de deces, decontarea parțială a unor bilete de tratament, decontarea parțială a aparatelor protetice, ajutoare speciale și excepționale pentru persoanele aflate în tratament oncologic sau pentru cele afectate de dezastre naturale, precum și organizarea unor activități socio-culturale.

Strategia și obiectivele asociației au în vederea consolidarea activității financiar- contabile, perfecționarea activităților de creditare, protecția socială a pensionarilor membri cu asigurarea unui parteneriat loial între pensionari și CARP.

Material scris in 2019