Uncategorized

O bună și eficientă colaborare

O bună și eficientă colaborare

 

Pentru a optimiza activitatea CARP Sighetu Marmației, Consiliul Director a decis ca să se organizeze schimburi de experiență cu CARP Zalău și cu CARP Oradea, aceste organizații având rezultate economice bune și o structură organizatorică identică cu a noastră, respectiv un număr de membri apropriat de al nostru, adică 9500 membri.

Astfel că în data de 03.05.2021 a avut loc deplasarea la CARP Zalău a echipei formată din președintele asociației dl. ec. Haidu Valentin, d-na contabil șef Livia Ungureanu și d-na ec. Bodea Maria, președinta comisiei de cenzori. D-l președinte CARP Zalău – ec. Ioan Ivașcău a mobilizat în discuții și analiză profesională întreaga echipă a asociației CARP Zalău.

În data de 03.06.2021 a avut loc schimbul de experiență cu CARP Oradea. În acest scop s-a deplasat o echipă condusă de d-l președinte  ec. Haidu Valentin și cu trei membri delegați: d-na contabil șef Ungureanu Livia – economist, d-na ec. Bodea Maria – președinta comisiei de cenzori și d-l secretar Rusu Ioan – jurist. Din partea CARP Oradea a participat d-nul președinte ing. Radu Onchiș, consiliul director, comisia de cenzori, contabilul șef, secretarul asociației și alți membri ai echipei.

Aceste schimburi de experiență au fost foarte bine pregătite și organizate și s-au desfășurat  într-o atmosferă colegială și foarte plăcută. Discuțiile s-au axat pe probleme economice și organizatorice care pot fi adaptate legislației economice actuale:

         Statutul Asociației

         atribuțiile Consiliului Director

         contractul de împrumut după ce s-a restructurat vechiul model

         regulamentul de acordare a împrumuturilor

         activitatea de secretariat

         atribuțiile și statutul casierilor-încasatori din teritoriu

         problemele contabilității și introducerea sistemului informativ de evidență contabilă SAGA

         activitatea Comisiei de Cenzori

         probleme juridice

         regulamentul de acordare a ajutoarelor nerambursabile

         colaborarea cu structurile conducerii locale

         colaborarea cu Federația „Omenia” a CARP-urilor din România

         activitatea de protecție socială, culturală și turistică

         discutarea și analiza unor documente curente cu care se operează: cerere de înscriere în asociație, cerere de retragere, cerere de refinanțare, model de anchetă socială.

Aducem și pe această cale sincere mulțumiri echipelor CARP Zalău și Oradea care s-au mobilizat, au organizat aceste schimburi de experiență la nivel profesionist, au asigurat documentarea necesară și au demonstrat competențe profesionale și relaționale de înaltă ținută.

 

ec. Haidu Valentin – președintele Asociației

     CARP Sighetu Marmației