Uncategorized

Ședința de instruire din 05.07.2022

Ședința de instruire

 

În data de 05.07.2022 As. C.A.R.P. Sighetu Marmației a organizat instruirea casierilor-încasatori. Activitatea a fost coordonată de către d-nul președinte al Asociației, ec. Haidu Valentin și a avut un protocol de desfășurare care, în baza Hotărârii 22/07.06.2022, emisă de Consiliul Director, a vizat mai multe obiective privind asigurarea  unor condiții de muncă mai bune pentru angajații noștri.

Activitatea s-a organizat la ”Siesta” Sighetu Marmației

1.  asigurarea transportului pentru casieri și însoțitori, în condiții de siguranță, conform Legii          714/2018 privind decontarea cheltuielilor  de transport;

2.     întocmirea corectă a Contractelor de Creditare;

3.     respectarea regulamentului de casă la acordarea împrumutului;

4.     activități de popularizare pentru cooptarea de noi membri;

5.     introducerea sistemului de lucru informatizat pentru casierii-încasatori;

6.     constituirea de garanții în numerar la nivelul salariului brut, prin depunerea lunară de 10% la CEC pentru fiecare casier-încasator.

De asemenea, într-un cadru festiv, s-a marcat retragerea din activitate a d-nei contabil șef al Asociației, ec. Ungureanu Livia, și a d-nei casier-încasator din Săpânța, d-na Holdiș Maria.