Uncategorized

Facilități de care beneficiază membrii CARP Sighetu Marmației

Pot deveni membri CARP pensionarii care aparțin oricărui sistem de asigurări sociale, beneficiarii de ajutoare sociale, membrii de familie – persoane majore -, copii majori inapți de muncă aflați în întreținerea acestor familii, salariați din instituții bugetare care au până la împlinirea vârstei standard de pensionare mai puțin de 10 ani. Cotizația lunară este de 1% din venitul membrului.

Membrii AS. C.A.R.P. Sighetu Marmației pot beneficia de:

A: Împrumuturi bănești rambursabile în următoarele condiții de creditare:

– Plafonul de împrumut este de 30.000 lei, suma împrumutată nu poate depăși de 5 ori  cuantumul fondului deținut de persoana care solicită împrumutul.

– Dobânda este de 8% și se reține la eliberarea sumei împrumutate.

– Este obligatorie garanția împrumuturilor în proporție de 50% și este asigurată de fondul cotizației titularului și de pensiile, respectiv veniturile giranților. Numărul giranților  este în funcție de suma împrumutată.

– Împrumuturile de până la 25.000 lei sunt eșalonate în maximum 36 rate lunare, iar cele mai mari în 40 rate lunare.

– Giranții trebuie să aibă pensia de minimum 750 lei, pot fi pensionari din sistemul public de pensii, MAI, M.Ap.N., SRI, SIE dar și salariați ai căror angajatori acceptă proprire pe salariile giranților.

– Giranții nu pot gira mai multe persoane în același timp.

– Membrii care au indemnizații sociale, pensie de invaliditate sau nu au venituri proprii vor garanta suma împrumutată cu giranții care acoperă această sumă.

– Pentru împrumuturile de refinanțare se depun documentele personal sau printr-un tutore care are împuternicire notarială, iar cei din mediul rural prin împuternicitul local.

– Membrilor care se retrag din asociație și achită anticipat ratele rămase, nu li se restituie suma reținută ca dobândă la împrumut.

– Împrumuturile la nivelul cotizației, fără giranți, pot avea clauză contractuală ca împrumutatul să achite, la nevoie, ratele din fondul de cotizație.

B. Ajutoare financiare nerambursabile:

– Se acordă o singură dată pe an, numai după un an de la înscrierea în asociație. Aceste ajutoare pot fi:

a) Ajutoare sociale nerambursabile în valoare de 60 lei și se acordă membrilor care au pensie de până la 750 lei.

b) Ajutoare speciale în valoare de 100 lei și se acordă celor cu pensie de până la  750 lei, persoane nevoiașe aflate în situație de risc.

c) Ajutoare excepționale de 250 lei care se acordă celor care au pensie de până la 1500 lei pentru procurarea de proteze, suferă de boli incurabile sau au suferit de pe urma calamităților.

d) Ajutoare de 150 lei pentru compensarea cheltuielilor de tratament și recuperare în stațiuni balneo-climaterice ori spitale de recuperare. Se acordă membrilor noștri, indiferent de venituri.

e) Ajutoarele de înmormântare se acordă după trei luni vechime în asociația noastră, cuantumul sumei este în funcție de cotizație și de vechimea decedatului ca membru în asociație.

Cei care se retrag din asociație vor restitui integral ajutoarele primite în cursul acelui an, inclusiv cele pentru recuperare medicală și tratament balnear.

Preocuparea fundamentală a angajaților și a echipei manageriale este consolidarea activității economice, respectarea legislației financiare și grija și respectul pentru membrii AS. C.A.R.P. Sighetu Marmației.