Despre noi

Stimați membri și simpatizanți ai asociației noastre:

Cu ingăduința dv. dorim să facem o prezentare a asociației noastre, ac­tivitățile pe care le intreprindem pentru a vă acorda șansa de a beneficia de toate drepturile si facilitățile pe care statutul nostru și normele legale, cu generozitate le pun la dispoziția celor care ne trec pragul.

Scurt istoric:

Asociația noastră a fost inființată prin Decizia nr121/ 1960 a Sfatului Po­pular Raional Sighet, de unde reiese că ne apropiem de împlinirea a șase decenii de existență și activitate.

Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații a fost modificată și completată prin Legea nr.246/2005, modificări prin care s-a dispus ca toate asociațiile pensionarilor care sunt reglementate si funcționează în baza Legii nr.540/2002 să se reconstitute conform noilor reglementări, sã se înregistreze la toate instituțille statului menționate în antet supra și de atunci, funcționăm în baza normelor legale invocate mai sus.

În cele aproape șase decenii de existență, asociația noastră a fost condu­să de câte un consiliu director ales la fiecare patru ani, având in frunte următorii președinți pe intervalele de timp ce le vom preciza mai jos astfel:

 1. Zetea loan ……………..1960-1974;
 2. Fîrtea loan…………… 1974-1978;
 3. Pop lonel ………………1978-1980;
 4. Miclean loan …………1980-1989;
 5. Mironescu Emil.…….1989-2006;
 6. Știopei Vasile…………2007;
 7. Bota Vasilie…………..2007-2018;
 8. jur.Mihali Dumitru..2018-2019
 9. Haidu Valentin………2019-continuare

În anul 2006 ne-am afiliat la Federația Natională „Omenia„ a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România.

În prezent numărul membrilor asociației noastre este de 9.982 persoane din care:

a). 4.533 membri din Sighetu Marmației reprezentând 45,41%;

b). 5.449 membri din cele 41 localitâți din Țara Maramureșului Istoric arondate nouă, reprezentând 54,58%.

Personalul cu care functioneazâ asociația este compus din:

a) Persoane alese de adunarea generală pentru:

              -Consiliul director : 5 membri activi și 2 membri supleanți;

              -Comisia de cenzori : 3 membri activi și unul supleant.

  b) Persoane angajate cu contract de muncă:

              – Contabilitate: 5 contabili pentru perioadă nedeterminată;

              – Secretariat – 1 persoană;

              – Un informatician cu timp partial de muncă;

              – Un îngrijitor de curățenie;

              – Împuterniciți pentru cele 40 de localități arondate 40 de anga­jați cu timp parțial de muncă.

Cine poate deveni membru al asociației noastre?

 1. Pensionarii, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia aparțin;
 2. Beneficiarii de ajutoare sociale;
 3. Membrii de familie ai persoanelor de la lit. a. si b. respectiv:soț, soție, copii majori inapți de muncă aflați in întreținerea acestora;
 4. Salariații persoanelor juridice bugetare care au mai putin de 10 ani până la împlinirea vârstei standard de pensionare – care devin membri-simpatizanți.

Prestațiile pe care le oferim membrilor noștri în cursul anului 2019

1),Împrumutul rambursabil a unor sume de bani, cu dobândă;

 2).Ajutoare de înmormântare la decesul membrului asociației – nu înainte de 3 luni de la primire;

3).Ajutoare nerambursabile, din semestrul II al anului financiar următor celui în care a devenit membru:

a) pensionarilor care au o pensie de până la 800 lei, inclusiv;

b) pentru soț/soție a pensionarului-membru, care nu are venituri proprii;

c) compensare a cheltuielilor pentru tratament în stațiunile balneo-cli­materice ori spitale de recuperare;

d) ajutor social în baza unei anchete sociale pentru membrii nevoiași, singuri, bolnavi, în vârstă etc.;

e) ajutor excepțional pentru persoanele cu pensie de până la 1.600 lei inclusiv, pentru procurarea de proteze, tratamente boli incurabile sau au suferit pagube însemnate ca urmare a unor calamități naturale.

4).Anual organizăm un pelerinaj / excursie pentru 50 de membri ai noștri.

Obligațiile membrilor față de asociație

1) Să achite lunar o cotizație de 1% din pensie sau alte venituri;

 2) Să achite 3 lei lunar contribuție la fondul de ajutoare nerambursabile;

 3) Să restituie împrumuturile in rate lunare, conform scadențarului.

După cum precizam mai sus, avem membri din 41 localități din Maramu­reșul Istoric și în fiecare localitate, am angajat câte un împuternicit care ne repre­zintă și face legătura între membrii pe care îi are in evidență și conducerea asociați­ei noastre. Fiecare dintre aceștia, cel puțin o dată pe lună ,vine la sediul nostru si decontează activitatea de peste lună.

Punem la dispoziția celor interesați localitățile arondate                   

 1. Baia Borșa;
 2. Bârsana;
 3. Berbești;
 4. Bistra;
 5. Bocicolul Mare;
 6. Bogdan Vodă;
 7. Borsa;
 8. Botiza;
 9. Budești;
 10. Călinești;
 11. Cîmpulung la Tisa;
 12. Coștiui;
 13. Crăciunesti;
 14. Crasna;
 15. Desești;
 16. Dragomirești;
 17. Giulești;
 18. Ieud;
 19. Leordina;
 20. Lunca la Tisa;
 21. Moisei;
 22. Nănești;
 23. Ocna Șugătag;
 24. Oncești;
 25. Petrova;
 26. Poienile de sub Munte – în  căutare de împuternicit
 27. Poienile Izei;
 28. Remeți;
 29. Rona de Jos;
 30. Rona de Sus;
 31. Rozavlea;
 32. Ruscova;
 33. Săpînța;
 34. Sarasău;
 35. Sat Șugătag ;
 36. Sat Tisa;
 37. Sîrbi;
 38. Strîmtura;
 39. V.Vișeului;
 40. Vadu lzei;
 41. Văleni;

Știm că și în zonele rurale sunt persoane care au nevoie de sprijin și cei care îndeplinesc condițiile expuse mai sus pot deveni membri, dar este posibil ca aceștia să nu știe de existența noastră și nici de ajutoarele statutare și legale pe ca­re le putem acorda pentru a-și atenua greutățile vieții.

Pentru ca noi să putem identifica aceste persoane și să le venim în spri­jin, avem nevoie de o coloborare strânsă și directă cu asistenții sociali din cadrul fiecărei primării.

 Pentru a putea realiza pași concreți în această direcție, în primul semestru al anului 2019 am programat și ne vom deplasa în toate aceste localități pentru a aduce la cunoștința primarului / viceprimarului obiectul activității noastre și vom solicita să ne înlesnească colaborarea cu asistenții sociali pe care-i au, în sco­purile precizate mai sus.

În încheiere facem precizarea că suntem deschiși oricărei cereri de sprijin, în formele menționate mai sus, scop în care oricine poate veni la sediul nostru pentru a cere relații, iar în cele 41 localități arondate, acest Iucru se poate rezolva cu împuternicitul nostru local.

În antetul prezentei am dat și adresa noastră de email, dar o inserăm  și în acest text „carpsighet@gmail.com” și cine dorește, ne poate adresa mesaje, cereri, expune situații în rezolvarea cărora ne-am putea aduce contribuția.